تحقیق و توسعه

با توجه به ماهیت ایمنی لنت ترمز در وسایل نقلیه و مصارف صنعتی،حصول اطمینان از کیفیت و ایمنی محصولات، مهم ترین هدف این شرکت بوده که از مرحله طراحی آغاز و در کلیه مراحل خرید مواد اولیه،روند تولید و ارسال، مورد توجه خاص قرار می گیرد.

طراحی فورمالیسیون لنت و برقراری قابلیت ترکیب مواد که قطعا علاوه بر الزام موازین استاندارد و برخورداری از دانش فنی نیازمند رعایت ویژگی هر خودرو و سیستم ترمزی آن نیز می باشد،از توانمندی شرکت های تولید کننده لنت محسوب می گردد.

از آنجایی که لنت از جمله کالاهای تولیدی با استاندارد اجباری بوده و است با عنایت به اینکه در صنعت خودروسازی نیز این کالا جزء قطعات فوق بحرانی تلقی می گردد،انجام تست و برخی آزمون ها در پروسه تولید الزامی است که از جمله می توان به موارد زیر اشاره نمود:

آزمون سالت اسپری

اندازه گیری نقطه ذوب مواد

آزمون سایش و اصطکاک

کنترل تخلخل

آزمون نیروی ترمز گیری

آزمون خلوص مواد

آزمون روندگی

کنترل ابعادی

آزمون سختی

آزمون مقاومت برشی / مقاومت چسبندگی لنت